غرب هیچ وقت به فکر مظلومان نیست

« در واقع مردم اروپا، همه حامی زورند. آمریکایی ها هم همیشه همینطور بوده اند. هیتلر پرستی، در خون آنهاست. هنوز هم احترامی که برای ناپلئون قائلند برای هیچکس قائل نیستند. من مطمئن هستم که در هیچ شرایطی، مردم اروپا و آمریکا، به سود مظلوم وارد میدان نمیشوند. امید بستن به اینکه روزی غرب، حقیقتاً و صمیمانه از آزادی دفاع کند و یا دردهای ما را بفهمد، احمقانه ترین امید زندگی ماست.»

این جملاتی است که مارال به آلنی میگوید وقتی که در فرانسه در حال فعالیتهای سیاسی علیه رژیم پهلوی هستند و مورد ضرب و شتم عده ای دست نشانده حکومت با همکاری پلیس فرانسه قرار میگیرند. این جملات رو در جلد ششم رمان «آتش بدون دود» خوندم. خبری که امروز شنیدم باعث شد که این جملات رو بنویسم.

امروز خبردار شدیم که فرانسه قصد آن کرده که به جنگ با نیروهای قذافی بره. به همین دلیل با جنگنده های خود ادوات نظامی قذافی رو نشانه گرفته. به خیال خودشون ملّت متوجه نمیشند که فرانسه برای کمک به اونها این کار رو نکرده. اگه واقعا فرانسه نگران مردم بود یه کمکی هم به مردم بحرین میکرد که مثل برگ پاییز دارن به زمین ریخته میشن. مردمی بدون اسلحه که در مقابل نیروهای تا دندان مسلح دولتی البته به همراه نیروهای مزدور دیگر کشورها ایستاده اند. پس میفهمیم که دلیل حمله نظامی فرانسه فقط و فقط نفت مرغوب لیبی هست که باید در اختیار بگیره.

این چیزها درسی است برای جلبکهای سبز لجنی کشور ما که چشم امید به این غرب دوخته اند. غربی که هیچ وقت به غیر منافع خودش به چیز دیگه ای فکر نمیکنه.

چشم انتظاریم تا آن یگانه منجی عالم بشریت از پرده غیبت به در آید و به این ظلم فراگیر پایان دهد. این دعا فقط به خاطر رهایی از ظلم نیست بلکه به این دلیله که خود آقا هم از این ظلم دلگیر هستن.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید