جنبش مصر سبزی یا جنبش سبز مصری

١٠ روزی هست که مسلمانان مصری نسبت به حکومت غیراسلامی و دیکتاتوری حسنی مبارک ( البته بخونید نامبارک ) قیام کرده اند. خدا خیرشون بده.

زمزمه هایی از گوشه و کنار از سوی برخی ساده لوحان سبز شنیده میشه که کار به این عظمت رو با حقارت کار خودشون شبیه میکنن.

حالا برای تنویر افکار عمومی و خصوصی این عکس رو میذارم

تفاوت های فاحش

/ 0 نظر / 11 بازدید