آقاجونم شهادت مادر تسلیت

« بسم رب الزهرا »

از عرش آمدی و زمین آبرو گرفت

باید برای بردن نامت وضو گرفت

          اشک شما عذاب بهشت است، خنده کن

          لبخندت آفتاب بهشت است، خنده کن

دنیای ما نبوده برازنده شما

هجده نفس زمین شده شرمنده شما

فاطمیه

/ 1 نظر / 5 بازدید
ایلسا

از زمین برید و به افلاک رسید این بزرگ بانو [گل]