13 به در

«هو الحق»

سیزده آن روز که مردم همه آن را به در کنند

من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

/ 2 نظر / 11 بازدید
majnonehaga

به نام خدا همت ، خدای باکری ، خدای شهیدان. اگر جا مانده ای از قافله ی عشق بیا هم درد ما باش...[گل]