یا سیدالساجدین

"بسم رب السجاد"

بنا شد اگر سائلی نان بگیرد               چه خوب است که از کریمان بگیرد

بنا شد اگر شاه نوکر بگیرد                چه بهتر که از نسل سلمان بگیرد

علی خواست تا که برای حسینش        زنی در بلندای ایـــمان بگیرد

تمام زمین و زمان را که میگشت        بنا شد عروسی از ایران بگیرد

اسیری این شهربانو می ارزد             که این خاک بوی حسین جان بگیرد

لباس مناجات را باید هرکس             شب پنجم ماه شعبان بگیرد

سید الساجدین

/ 2 نظر / 42 بازدید
آزاد

سلام دوست گرامی ، با یک مطلب جدید بروز هستم ، فرصت داشتید خوشحال می شوم یک سری بزنید. موفق و سربلند باشید چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com/